EXPERIMENTEEL BETON 2003 - 2022

Publication 20 years Experimenteel Beton - Dutch

EXPERIMENTEEL BETON beoogt een inspirerende uitwisseling van ideeën, ambities en expertises tussen ontwerpers en producenten. Overtuigd van de innovatieve kracht van samenwerking is het noodzakelijk om deze vorm te geven, te initiëren, te koesteren, en te laten zien.

Ieder wordt aangesproken op hun eigen kracht en kennis. Ontwerpers, producenten en experts. Het doel is om elkaar
te leren kennen, elkaars ambities, elkaars uitdagingen. Alleen wanneer men gedegen inzicht heeft in de wereld van de ander kan een vruchtbare dialoog ontstaan. Het doel is om de randen van het mogelijke met beton op te zoeken,elkaar uit te dagen, er overheen te gaan, en mogelijk nieuwe toepassingen en technieken te verkennen.

EXPERIMENTEEL BETON gaat verder dan het uitwisselen en ontwikkelen van ideeën en plannen. Ze worden daadwerkelijk uitgevoerd, getest en gewogen. De resultaten van de intensieve samenwerking worden tastbaar en vormen de kiem voor verbazing, debat en vervolg.

Deze publicatie toont 129 prototypen, die de afgelopen 20 jaar in 16 sessies zijn ontwikkeld door meer dan 150 ontwerpers, samen met een kleine 100 producenten en experts.

2022 - 2023

publication

editor
Siebe Bakker

graphic design
Siebe Bakker & Fatih Cebeci

initiative
Betonhuis Constructief Prefab

Experimenteel Beton 2003 - 2022

2023 / Dutch

Overview of 20 years Experimenteel Beton


editor
Siebe Bakker

graphic design:
Siebe Bakker, Fatih Cebeci

 

 

 

 


download pdf