built society smart reality

A wide-ranging context of fast changing technologies and society as urgency for the 'Themakaart Bouw'. Future reserach and development topics described in the 'map' are placed in a boad perspective of current and future changes allowing for actual projects and processes to finetune their goals and collaborations. The result was presented to the Dutch minister of Infrastructure and the Environment and the Minister for Housing and the Central Government Sector.

 

2015 - 2016

concept & strategy, coordination & management, publication

S ©bureaubakker - Smart Reality - 001 IMG_0592
S ©bureaubakker - Smart Reality - 005 IMG_0600
S ©bureaubakker - Smart Reality - 007 IMG_0602
S ©bureaubakker - Smart Reality - 011 IMG_0607
S ©bureaubakker - Smart Reality - 013 IMG_0610
S ©bureaubakker - Smart Reality - 020 IMG_0753
Built Society Smart Reality

Gedreven door een zich steeds sneller ontwikkelende technologie verandert de wereld continu en ingrijpend. Ze wordt niet langer gestuurd door een centrale visie of beleid, maar gedreven door spontaan en breed gedragen gebruik van opkomende technieken en diensten.

De bouw transformeert van ‘traag’, ‘traditioneel’ en ‘hardware’ naar ‘flexibel’, ‘innovatief’ en ‘programmeerbaar’ 

BUILT SOCIETY geeft inzicht in de achtergronden, ambities en plannen van de bouwsector als samenwerkende en betrokken professionals; van onderzoekers en ontwerpers, tot aannemers, adviseurs, gebruikers, beleidsmakers, etc.

In diverse sessies zijn van deze betrokken partijen doelen en verwachtingen bijeen gebracht in de Themakaart Bouw, waarin onderwerpen en onderliggende vraagstukken zijn benoemd en geordend.

SMART REALITY toont de relatie tussen actuele ontwikkelingen in de maatschappij en de impact hiervan voor de gebouwde omgeving. Het laat de complexe relaties tussen trends, thema’s, en gedeelde ambities zien. De bouw moet hier, door uitwerking van specifi eke projecten, adaptief en anticiperend op inspelen.

Enkele concrete TODO’s - nieuwe initiatieven en projecten in uitvoering - laten zien hoe effectieve kennisontwikkeling en -uitwisseling tot stand komen. Intelligente strategieën worden ontwikkeld, en in onderzoek en praktijk opgepakt om zo effectief vorm te geven aan ‘built society’.

content
Siebe Bakker, Dré Kampfraath, Patrick Koimans, Alexander Schmets

editor
Siebe Bakker

graphic design
Siebe Bakker, Mariet Sauerwein

initiative
3TU.Bouw, Bouwend Nederland, De Bouwcampus